Et godt netværk bygger på gode relationer, og det er netop opbygningen af de gode relationer, der er grundstenen i Growth by Relations.

Værdigrundlag

Growth by Relations er en netværksgruppe med medlemmer, der har opbygget en tæt erhvervsmæssig relation.

Der er stor fokus på, at medlemmerne lærer hinanden at kende mere end kun professionelt. Der afholdes derfor netværksmøder hver anden uge samt en række sociale aktiviteter, hvoraf fællesnævneren for disse aktiviteter er de personlige relationer.

Udover de personlige relationer, er formålet med Growth by Relations også at skabe et højt erhvervsmæssigt udbytte for vores medlemmer. Dette har betydet, at medlemmerne fungerer som sparringspartnere og ambassadører for hinanden.

Agendaen for møderne er forskelligt og afhængig af hvilke ønsker deltagerne har. Der besøges bl.a. spændende Esbjerg virksomheder, der sker vidensdeling, der afholdes kurser og foredrag samt meget mere. Alt sammen medvirkende til, at der for vores medlemmer skabes en øget eksponering til andre erhvervspersoner og virksomheder, og at der opbygges solide forretningsrelationer, der ofte varer resten af livet.

Mødefrekvens

Vi mødes som udgangspunkt hver anden fredag i lige uger fra 7.45 – 10.00 (Morgenmad 07.45 – 08.00) .

Vi har fast mødested på Rankin Park, men er ofte ”i byen” enten på virksomhedsbesøg eller hos gruppens medlemmer.

Derudover afholder vi fast en sommer- og en vinterfest.

Løbende bliver der afholdt forskellige sociale – eller erhvervsmæssige aktiviteter, alt afhængig af medlemmernes mulighed herfor.

Gennem årene har vi f.eks. været på virksomhedsbesøg hos virksomheder som Bel Air, Esvagt, Solar, Henne Kirkeby Kro, FL Jord, Logitrans, Kaffesmeden, Sagro, Erhvervsstyrelsen m.fl. Vi har haft en række forskellige oplæg, bl.a. om pension for selvstændige, annonceringsmuligheder på sociale medier, persondataforordningen (GDPR), cybersecurity, etablering af en professionel bestyrelse, Power 2 X og meget mere. Derudover har vi haft flere sociale arrangementer bl.a. escape room, paddleboard, walk n’talk, juleafslutning m.m.

Tilmeld dig som gæst - du er velkommen!