Using Our Relationships for
Personal & Business Growth

Velkommen til GBR

Den professionelle netværksgruppe som sætter de menneskelige værdier i højsæde

Et godt netværk bygger på gode relationer.

Ideen bag GBR netværket er at skabe gode relationer mellem medlemmerne og bidrage til, at disse ønsker at være ambassadører for hinanden i erhvervslivet i Esbjerg.

Grundstenen i GBR netværket er, at tilgangen til salg er forskelligt fra person til person, ligesom det er forskelligt hvad der genererer salg til de deltagende virksomheder.

Afgørende fællesnævner for aktiviteterne i netværket er, at det er de personlige relationer der danner grundlaget for salg. Derfor lægges der stor vægt på at medlemmerne i videst mulige omfang deltager i netværksmøderne og gerne de sociale aktiviteter, i det omfang det er muligt.

Close Menu